Ředitelské volno

Zveřejněno: 17. 9. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová
        Základní škola a Mateřská škola Volduchy, příspěvková organizace 

    Volduchy 121, 338 22 

    IČ: 70998361

      

Čj.: 166/2021                       Volduchy 17. 6. 2021

 

Rozhodnutí

 

Ředitelka organizace v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlásila dne 27. 9. 2021

ředitelské volno z provozních důvodů. Ředitelské volno platí pro žáky základní školy. 

Současně ředitelka přerušuje provoz školní družiny Volduchy v tento den a Mateřské školy Volduchy. 

 

Obědy ve školní jídelně budou na tyto dny hromadně omluveny.

ZUŠ si organizaci svého vyučování řeší odděleně.

 

Zřizovatel je informován, s rozhodnutím ředitelky souhlasí. Zvyšující se nemocnost v dětských kolektivech by mohla být tímto opatřením zmírněna.

 

Mgr. Václava Aubrechtová, ředitelka školy

 

PS: Vyučování a vzdělávání bude ve všech součástech obnoveno 29. 9. 2021 dle platných rozvrhů.