Školní rok 2021/2022

Zveřejněno: 24. 6. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Školní rok 2021 / 2022

Informace:

1/ Mám informaci, že naše žádost o navýšení kapacity MŠ bude krajským úřadem kladně dořešena. Všechny slíbené závazky vůči přijímaným dětem do MŠ splníme.

2/ Oddělení předškolních dětí bude velmi početné a bude rozděleno do dvou skupin po cca 15, aby mohla probíhat výchovně vzdělávací práce s individuálním přístupem, aby byl časový prostor pro práci s dětmi po odkladu školní docházky, pro děti ohrožené školním neúspěchem, pro práci s dětmi se zdravotním znevýhodněním a pro děti s OMJ /odlišný mateřský jazyk/. Jedna skupina bude dopoledne pracovat v MŠ, druhá bude pracovat v prostorách ZŠ Volduchy, ve ŠD s hernou a kobercem. Tento model jsme v minulosti již jednou vyzkoušeli. Prakticky po pobytu venku, od oběda a odpolední režim již budou děti trávit v budově MŠ. Je nutné si uvědomit, že k těmto opatřením jsme přistoupili proto, abychom vyhověli ve Volduchách všem dětem od 3 do 6 let navštěvovat MŠ a rodičům jít do zaměstnání.

2/ Budoucí prvňáci dostanou v polovině srpna zvací dopis třídní učitelky s dalším upřesněním 1.školního dne.

3/ Organizace tříd a obsazení tříd 2021/2022- plán

    1. třída - cca 29 žáků - Mgr. Široká + AP V. Štetinová

    2.A třída - 19 žáků - Mgr. Diensbierová + AP M.Révay

    2.B třída - 17 žáků - Mgr. Plundrichová + AP v řešení

    3. třída - rozdělena na A - 16 žáků - Bc. Hahn

                                        B - 16 žáků - Mgr. Polková + AP A. Draská

    4.třída - 26 žáků - Mgr. Matoušková

    5.A třída - 20 žáků - Mgr. Mengrová + AP A. Šilpochová

    5.B třída - 16 žáků - Mgr. Pelcová + AP I. Sobczaková

4/ Příští školní rok zavedeme do ŠVP od září nový předmět Informatika / dříve Informační technologie/. Obsah nového předmětu není shodný. Nepůjde jen o běžné uživatelské dovednosti při práci s PC, ale o změnu myšlení a přístupu k novým technologiím, robotice, digitalizaci. Nyní učitelé ZŠ zapracovávají změny do dokumentu ŠVP. Novinky se budou týkat zejména žáků 4. a 5. třídy.

5/ MŠMT v letošním roce vyzkoušelo kromě prezenční formy vzdělávání i formu distanční / dálkovou, on line/ výuku. Některé školy budou od začátku nového školního roku zkoušet tzv. hybridní výuku / výuku s různými osvědčenými způsoby, kombinovanou výuku, přerušovanou výuku, výuku jen v některé dny/. Toto u nás neplánujeme.

6/ MŠMT nechce dále plošně omezovat prezenční výuku, ale nevylučuje, že budou školy nuceny k distančnímu způsobu výuky v době karantén přistoupit. Myslete, prosím, na to, aby Vaše dítě mělo a mohlo mít kontakt s výukou on line způsobem, PC s web kamerou.

Mgr. Aubrechtová