Vyhlášení zápisu k základnímu vzdělávání 2021/22

Zveřejněno: 11. 3. 2021, zapsal: Václava Aubrechtová

Vyhlášení zápisu k základnímu vzdělávání  pro školní rok 2021/2022

 

O Z N Á M E N Í
    Základní škola a Mateřská škola Volduchy, příspěvková organizace vyhlašuje prostřednictvím své ředitelky Z Á P I S do 1. ročníku základní školy.
Zápis se na doporučení MŠMT koná distanční formou, a to ve dnech 13.4. a 14.4.2021 vždy od 8,00 do 12,00 hodin v budově ZŠ Volduchy /vstupní vestibul / Volduchy 121, tel. 371 729784 /


Zápis je určen pro děti:
* narozené v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
* dále děti narozené před tímto datem, které dosud ještě nechodí do školy
* děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 se mohou dostavit k zápisu, avšak o jejich přijetí bude rozhodnuto na základě doporučení školského poradenského zařízení /PPP


Upozornění: Termín zápisu je závazný, jinak se zákonný zástupce, pěstoun nebo občan, jemuž bylo dítě svěřeno do výchovy vystavuje postihu podle zákona o přestupcích v platném znění.

     Zákonný zástupce může také žádat písemně se všemi náležitostmi i o Individuální vzdělávání dle §41 školského zákona.
     V případě, že žádá o zápis  jeden ze zákonných zástupců, máme za to, že rodiče dítěte spolu žijí ve shodě. Pokud tomu tak není, je vhodné do spisu doplnit plnou moc nebo souhlas k přijetí či odkladu dítěte i druhého rodiče.

Všechny tiskopisy budou připraveny ve škole, rovněž budou k dispozici na webových stránkách školy
http://www.skolavolduchy.cz/  a budou i v příloze Aktuality.


Ve Volduchách dne 11. 3. 2021
Mgr. Václava Aubrechtová
ředitelka školy

file ico přihláška zápis.pdf (131,3 KB)

file ico odklad zápis.pdf (145,3 KB)

file ico Informace k zápisu a přijetí k základnímu vzdělávání.docx (13,5 KB) file ico Informace k zápisu s odkladem školní docházky.docx (54,7 KB) file ico Výsledek zápisu a registrační čísla.docx (12,6 KB)