Uzavření škol/podzim 2020

Zveřejněno: 13. 10. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Uzavření škol / podzim 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:


•  MŠ se stávající režim nemění.
•  1. stupně základních škol  zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole

U školních družin  se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině.

Pokud je ŠJ v provozu může umožnit stravování žáků na distanční výuce. Tuto variantu nenabízíme ze dvou důvodů: žáci 1. stupně jsou v karanténě, neboť byli v kontaktu s nákazou covid-19 a riziko přenosu do druhé budovy, kde je MŠ, existuje- společná kuchyň. Obědy jsou odhlášené automaticky.

Žáci 1. stupně ZŠ přechází na distanční výuku. Všichni se budeme setkávat v tzv. Učebně = /classroom/google.Takto jsme sjednotili na poradě platformu pro distanční výuku.

Škola dostala avízo od MŠMT na 180 000,- Kč na podporu distanční výuky, nikoliv však finance. V souladu s podmínkami čerpání ředitelka školy vybavila vyučující odpovídající technikou / notebook s příslušenstvím /. Účetně čekáme na vyrovnání. Všechny třídy mají shodné podmínky.

 

Mgr. Aubrechtová