Distanční výuka

Zveřejněno: 13. 10. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Vyučující mají úkol navázat kontakt se žáky a u mladších žáků s jejich rodiči. Pedagogové naší školy Vám budou dle svých sil nápomocni v této distanční výuce během své pracovní doby. Pokud neodpoví jeden den, určitě to napraví den další. Mrzí nás skutečně, že dětem se takto komplikuje vzdělání, protože za měsíc a půl od začátku roku jsme vyhodnotili, že dětem pravidelnost vzdělávacích aktivit chybí a do jisté míry je limituje.

Distanční výuka je povinná. Kontakt s rodinami všech žáků je nezbytný a musí se najít forma. Pokud se žák nemůže zúčastnit distanční výuky ze závažných důvodů /hospitalizace, nemoc/, zákonný zástupce omlouvá.

Domluvili jsme se, že z výuky nebude vyčleněn oficiálně žádný vyučovací předmět, ale nebude platit rozvrh. Třídní učitelé se nejvíce budou věnovat ČJ, M, AJ, PRV/PŘ,VL. S třídou bude komunikovat převážně třídní učitel. Učitelé docházející do třídy k výuce /angličtináři, prvouky atd./, zvolí pracovní listy nebo zadání s odkazy, s vysvětlením. Detailně Vás informují třídní učitelé nejpozději zítra. Zítra ještě dolaďujeme technické detaily na nových počítačích.

Dle našich informací škola nedává tentokrát zákonným zástupcům žádné potvrzení o uzavření škol.

Riziko dlouhodobé domácí přípravy je i v tom, že nemají zákonní zástupci porovnání s vrstevníky a jejich výkonností. Proto, prosím, nechte své děti přemýšlet a pracovat samostatně, ale zároveň podpořte jejich rozvoj. Samozřejmě, že žáci budou dostávat nové a těžší učivo, možná i to, které neprobrali, ale v tom spočívá vzdělávání. V opačném případě by to bylo setrvání na stejné úrovni nebo dokonce návrat k začátkům /neznalost písmen, neznalost postupů, opomenutí pravidel a negramotnost ve čtení u některých/.

Přeji Vám hodně zdraví, trpělivosti a sil.

Mgr. Aubrechtová