Sdělení školy + dodatek k provozu 12.10.2020

Zveřejněno: 9. 10. 2020, zapsal: Václava Aubrechtová

Sdělení školy + doplnění o pondělní provoz

Opatření ředitelky školy ve dnech 8. a 9.10. 2020 pro oddělení  školní družiny 1 naší školy byla oprávněná.

Dle KHS bude další postup upřesněn jednotlivým kontaktům, ať už dětským nebo dospělým. Škole nepřísluší další zveřejňování ani individuální informování. KHS jsme poskytli potřebné údaje.

I my čekáme na další doporučení od KHS, čili nemohu zatím dávat upřesnění pro pondělní výuku a družinu. Předpokládá se pro některé žáky a pracovníky karanténa a testování. Pro karanténu vystavuje žákovi OČR dětský lékař. Škola nedává další tiskopis k OČR. Karanténa trvá 10 dní. Po dobu karantény nemůže žák chodit do školy.

Oslovení rodiče žáků 1. tříd pracovnicemi KHS vědí, jak postupovat u svých dětí. Zbývající žáci 1. tříd, kteří nebyli v rizikovém kontaktu mohou do školy chodit. Bude výuka v 1. třídách-cca 6 - 7 žáků.

Ranní družina v pondělí 12.10.2020 bude zajištěna.

První oddělení družiny nebude v provozu-žáci jsou v karanténě.

Odpolední družina 2. a 3. oddělení  bude zajištěna náhradními pedagogy.

Proto velká prosba: změny oproti běžné docházce / jedině na lístečku a dítě / žák musí předat třídnímu učiteli a ten předá určenému náhradnímu pedagogovi pro školní družinu.

Výuka v 2.až 5. ročníku by měla pokračovat s výjimkami / mimo některé žáky/.

Žáci v karanténě přejdou na distanční výuku- tento úkol vyplyne pro třídní učitele. Distanční výuka je povinná.

Z naší strany uděláme všechno proto, aby ostatním žákům a rodinám bylo námi zabezpečeno vše, co bylo v září domluveno.

 

Mgr. Aubrechtová

 

PS:

Žádám Vás, abyste nekontaktovali / ani telefonicky/ v osobním volnu a v soukromí pedagogy naší školy, zejména ty nemocné nebo v karanténě.