Listopad v ZŠ

Zveřejněno: 11. 11. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

Listopad v naší škole

  • 1. listopadu a 3. listopadu navštívili žáci druhých tříd a žáci třetí třídy představení v Divadle Alfa.
  • Žáci 4. třídy v rámci učiva Vlastivědy vytvářeli První lidská obydlí.
  • Žáci 2. B mají v průběhu listopadu projekt Povolání. Žáci absolvovali exkurzi na veřejné přelíčení na Okresním soudu v Rokycanech. Zde si vyzkoušeli průchod bezpečnostním rámem, chování v soudní budově a při soudním přelíčení. Po přelíčení měli možnost diskuze s paní soudkyní, vyzkoušeli si talár, zjistili jaký je rozdíl v taláru soudce, státního zástupce či obhájce. Dále žáci navštívili Dálniční policii ve Svojkovicích. Zde viděli monitorovací systém dálnice a tunelu Valík, garáž s vozy policistů. Připomněli si znalosti z dopravní výchovy - jak se chovat v autě, autobusu, při přecházení přes silnici apod. Měli možnost vyzkoušet si střelbu z nenabité zbraně, pocit jaké je to mít na sobě neprůstřelnou vestu, či pouta. Dále žáci navštívili zahradnictví ve Svojkovicích. Viděli práci zahradníků - sázení a další péče o rostliny, různé umístění rostlin.
  • Žáci druhých tříd absolvují program Hasík. Ten proběhne ve třech kolech. Na dvě vyučovací hodiny přijedou za žáky na besedu hasiči z HZS Rokycany. Dále žáci budou mít exkurzi na hasičskou stanici.
  • V pátek 10. listopadu se žáci 2., 3. a 4. tříd zúčastnili programu Znakovka do škol. Zde se seznámili se základy komunikace s neslyšícími. Nejprve si vyzkoušeli prstovou abecedu, poté odezírání ze rtů a nakonec několik prvků znakové řeči. Dále si mohli vyzkoušet jak vhodně upoutat pozornost neslyšícího. Všichni žáci si odnesli domů Slovník znakového jazyka.