3. ročník Olympijského běhu

Zveřejněno: 20. 6. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

Dne 21. 6. se naše škola opět připojila k T-mobile Olympijskému běhu 2017.

 

První tři nejúspěšnější běžci

1. A - J. Šenkýř, J. Král, S. Šmíd

1. B - T. Chlápek, T. Svoboda, J. Pacák

2. - D. Mezera, G. Čermáková, K. Kugler

3. - A. Rouček, N. Poláková, D. Fuchs

4. A - T. Novák, M. Houdek, V. Opatrná

4. B - M. Ernest, N. Roučková, J. Paum

5. - T. Koch, V. Hušek, J. Turek

 

Blahopřejeme i všem ostatním zúčastněným běžcům a p. starostovi Mgr. M. Černému

 

Koláž z loňského běhu