Přijímací řízení MŠ 2017/18

Zveřejněno: 30. 5. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

Podle ustanovení §36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ Volduchy pro školní rok 2017/2018                                               

 •   1    12/2017    Přijat/a   
 •   2      7/2017    Přijat/a   
 •   3    16/2017    Přijat/a   
 •   4    17/2017    Přijat/a   
 •   5    14/2017    Přijat/a   
 •   6      1/2017    Přijat/a   
 •   7      3/2017    Přijat/a   
 •   8      5/2017    Přijat/a   
 •   9    18/2017    Přijat/a   
 • 10    24/2017    Přijat/a   
 • 11      8/2017    Přijat/a   
 • 12      9/2017    Přijat/a   
 • 13    19/2017    Přijat/a   
 • 14      6/2017    Přijat/a   
 • 15      4/2017    Přijat/a   
 • 16    10/2017    Přijat/a   
 • 17    20/2017    Přijat/a   
 • 18    15/2017    Přijat/a   
 • 19    21/2017    Přijat/a                     
 • 20    22/2017    Přijat/a   

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole ……. též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Seznam nepřijatých /Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude předáno v písemné podobě.

 • 1    MŠ   2/2017    Nepřijat/a
 • 2    MŠ 11/ 2017    Nepřijat/a
 • 3    MŠ 13/ 2017    Nepřijat/a
 • 4    MŠ 25/ 2017    Nepřijat/a

Odvolací lhůta je 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. V řízení o odvolání proti rozhodnutí ředitelky Mateřské školy vyřizuje odvolání nejdříve Mateřská škola a teprve pak je odvolacím orgánem Krajský úřad Plzeňského kraje. Po uplynutí odvolací lhůty nabývá rozhodnutí právní moci.

Dokument ke stažení: Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání do MŠ Volduchy pro školní rok 2017/2018