Rozdělení budoucích prvňáků do tříd - aktualizace

Zveřejněno: 3. 5. 2017, zapsal: Václava Aubrechtová

Změny z naší strany si vyhrazujeme!

Změněno dne 4.5. 2017 z důvodu přijetí dalšího žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Druhá změna: 9.5.2017 , přeřazení dětí ze třídy do třídy a doplnění jedné ze tříd.

1.A třídní učitelka: Mgr. Lenka Mengrová + 1 asistent pedagoga

Registrační čísla/ abecední řazení:

11, 34, 6, 20, 2, 19, 7, 15, 8, 14, 27, 13, 40, 37, 9, 38, 1, 39, 31, 25

1.B třídní učitelka: Mgr. Eva Polková + 1 asistent pedagoga

Registrační čísla /abecední řazení :

23, 29, 32, 30, 3, 10, 33, 24, 18, 12, 21, 35, 5, 41, 36, 16, 26, 22,

 


 

  • Registrační číslo 17, 4, 28 / nastoupí pravděpodobně v jiné škole – v řešení