Aktuality

Zveřejněno: 12. 9. 2017, zapsal: Jitka Matoušková
Zveřejněno: 8. 9. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

ČK ve druhé třídě jako zájmový útvar byl zařazen z důvodu posunu

začátku vyučování od 8.40 v pondělí pro 2. B. Třídní učitelka učí AJ

v Oseku, ostatní vyučující ...

Zveřejněno: 5. 9. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

Objednávání a odhlašování obědů je záležitostí zákonných zástupců, nikoliv třídních učitelů.

Vedoucí školní jídelny: Veronika Šnejdarová, tel.: 371728320

Ve školní jídelně Volduchy se žáci a děti přezouvají.

Tato nutnost vyplývá ...

Zveřejněno: 1. 9. 2017, zapsal: Jitka Matoušková

V příloze naleznete Informace ředitelky organizace pro školní rok 2017/2018

Informace ředitelky školy (61,5 KB)
Zveřejněno: 1. 9. 2017, zapsal: Lenka Čarnogurská

Zákonní zástupci žáků 2 . - 4. tříd si mohou stáhnout přihlášku do ŠD z webové stránky školy. Žáci ji vyplněnou přinesou do ŠD, případně třídním učitelům.

Rodiče žáků 1. tříd obdrželi ...