Základní škola a Mateřská škola Volduchy,

příspěvková organizace

A zase to září aneb hurá první školní den!

Vážení rodiče, naši žáci a žákyně,

v pondělí zahájíme školní rok 2017/2018. Bude nás hodně, osm tříd ZŠ, 3 oddělení MŠ a zatím dvě oddělení školní družiny. Do školy bude chodit 167 žáků a žákyň, do MŠ 62 dětí a družina nabídne pobyt zatím 60 zájemcům. Spolu se mnou se bude o chod, vzdělávání a výchovu starat 35 pracovníků, ve třech budovách - ZŠ Volduchy, MŠ Volduchy a v ZŠ Osek. Zde budou pracovat páté třídy. Pro všechny žáky a děti, jejichž rodiče o to požádali, jsme zajistili asistenta pedagoga a do MŠ chůvu k dětem mladším tří let, zde jsme rovněž posílili pedagogy o jednu sílu. Do školní jídelny jsme přijali novou paní kuchařku, nyní se o hladové strávníky budou starat 4 kuchařky.

Během prázdnin jsme hodně pracovali a ve spolupráci s obcí Volduchy a panem starostou jsme v budově ZŠ kompletně rekonstruovali dvě učebny, obě směrem na Svojkovice. Proběhla oprava omítek, malování, výměna topných těles, rekonstrukce podlah, pokládka nových podlahových krytin, instalace IT rozvodů a dataprojektorů pro interaktivní výuku. Zejména v jedné učebně si zásah do podlahy vyžádal složitější řešení, které jsme zvládli časově do zahájení školního roku jen díky voldušským řemeslníkům, za což jim velmi děkujeme. Do školy bylo nutné objednat nové pomůcky, učebnice, nástěnné obrazy, hygienické a úklidové prostředky. Mnohé věci bylo nutné doladit i pro provoz pátých tříd v Oseku, které dál po právní stránce náleží naší škole a pod naše ředitelství a vedení. I pro potřeby našich žáků a pro jejich přechody do školní jídelny budou sloužit nová pojezdová vrata u MŠ a ŠJ Volduchy. Tím, že budou páté třídy v Oseku, naše šatny ve školní budově budou dostačovat pro provoz zbývajících tříd. Půdní učebna bude sloužit pro vyučování při dělení hodin a pro činnosti čtenářských klubů, nepovinné AJ atd.

Vážení, udělali jsme všechno proto, abychom naplnili požadavky kladené na školu s 1. stupněm ZŠ. Přejeme si, abyste nám s důvěrou svěřili Vaše děti a my Vám pomůžeme s jejich výchovou a vzděláváním dle standardů pro základní vzdělávání, a se společným vzděláváním žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na podkladě doporučení školských poradenských zařízení. Při takovém nárůstu žáků a dětí však nemůžeme suplovat vaši rodičovskou zodpovědnost za výchovu a vzdělávání dětí mimo rozvrh ZŠ a služby poskytované MŠ a ŠD. Věřím, že v tomto si rozumíme. Mám na mysli chování a bezpečnost dětí na autobusové zastávce,cestou do školy, po vyučování a podobně.

Přeji nám všem klidný začátek školního roku. Žákům a žákyním přeji příjemnou školní práci ve stále krásnějších třídách a školním prostředí.

Mgr. Václava Aubrechtová