Základní škola a Mateřská škola Volduchy,

příspěvková organizace

Barevný měsíc Říjen 1

Vážení rodiče, milí žáci!

Končí krásné slunečné školní prázdniny. Ve školních budovách jsme je využili k mnoha větším či menším rekonstrukcím a opravám. Velice děkuji zastupitelstvu obce Volduchy za spolupráci a velkou podporu naší organizace při realizaci a financování. V budově základní školy se jednalo o rozsáhlou rekonstrukci a opravu zdiva chodeb a schodišť od půdy po přízemí, včetně vstupní chodby. Nejdříve bylo nutné strhat staré dřevěné obložení, zdi škrábat, pak štukovat, bílit, opravit sokly a provést ochranný nátěr podél zdí. Vymalované jsou také dvě učebny. Současně s tím prováděl elektrikář opravy zásuvek v přístavbě školy, výměnu starých vypínačů. Instalatéři na opravovaných chodbách měnili topná tělesa za nová modernější a také měnili topná tělesa v jedné učebně, kde stará tělesa byla poškozena. It pracovníci školy postupně instalovali do každé učebny PC stanici, ze které bude moci každý třídní učitel obsluhovat školní evidenční systém Skolu on-line a také bude mít přístup k bezpečnostním prvkům nově zaváděným na škole. Do čtvrté třídy byl k tabuli dokoupen interaktivní soubor a do druhé B byla instalována tabule rovněž s interaktivitou. Tím se nám podařilo zajistit možnost přístupu k interaktivní výuce všem třídám, kdy jsem v přípravném týdnu určila způsob střídání se o tuto techniku. Pominu-li první třídu, která bude řešit jiné podstatné výukové metody a třídní učitelka nepožaduje přístup k interaktivní tabuli, mají tedy všechny třídy možnost využívat v hodinách internet a interaktivní výukové programy. Dvě třídy budou mít vyrobené nové šatny. Je objednaná nová školní tabule pro první třídu. Dodaná bude v průběhu září. Mezi tím v první třídě budou používat dvě nové bílé magnetické tabule. Pan školník opravoval poničené, montoval kliky, světla, obrazy, skříně, nástěnky, protože některé třídy se tzv. stěhovaly a s nimi vyučující a každý potřebuje pro svou práci malinko jiné podmínky.

 Obsazení tříd je známé od 20.8.2015 a je již na našem webu, rozvrhy hodin jsou aktualizované, vyhrazujeme si právo změn. Nemusí rozvrh vyhovovat praxi a budeme měnit. V září do naší školy nastoupí pravděpodobně 141 žáků, kapacita školy je147. Vzdělávat se budou v 7 třídách a zájmové vzdělávání bude realizováno ve dvou odděleních školní družiny. Vzdělávací program je zachován dle platné legislativy z roku 2013, v rámci výuky první třídy bude používaná metoda Sfumato, vyučovat se bude vázané písmo nikoliv Comenia script. Pedagogové se začnou vzdělávat v nové metodě vyučování matematiky profesora Hejného a zejména v nižších ročnících budou některé své poznatky zkoušet zavádět do hodin matematiky. Druhé třídy zatím nemají v rozvrhu Nepovinnou AJ,tento předmět budeme zařazovat až se osvědčí rozvrhy hodin.

V budově základní školy by nadále měla mít své zázemí i základní umělecká škola. Jedná se o samostatný školní subjekt. Zákonní zástupci řeší přihlašování a organizaci výuky s pracovníky ZUŠ Chrást.

Vzhledem k hygienickým a bezpečnostním důvodům, také s ohledem na vysoké počty žáků školy budeme postupně zavádět nový bezpečnostní systém. Ministerstvo školství apeluje na kraje a obce, aby věnovaly zvýšenou pozornost bezpečnosti škol. Od září bude používán pro žáky a veřejnost pouze hlavní vchod do budovy, přízemí budovy a šatny budou snímány kamerovým systémem, pravidla vstupu do budovy a komunikace se zákonnými zástupci se rodiče postupně dozví na tiskopisech, které žáci budou nosit domů. Slibujeme si od toho, že budeme mít přehled o pohybu osob, chování žáků a i přehled o zacházení se školním majetkem v nejfrekventovanější části školní budovy.

Vážení, vždy se snažíme hledat nejoptimálnější řešení ve všech oblastech pedagogické práce, chceme řádně vést a připravovat Vaše děti. Prosíme Vás o klidnou efektivní spolupráci, vzájemný respekt a důvěru. Jakékoliv požadavky vůči Vám i Vašim rodinám děláme s dobrým úmyslem, ve prospěch Vašich dětí. Nepodsouvejte nám tedy scestné myšlenky někoho, kdo nerozumí naší práci anebo nezná momentální situaci  a podmínky, za nichž jsme se pro něco rozhodovali.

Přeji dětem a žákům naší školy úspěšný a spokojený školní rok, Vám dostatek trpělivosti a času pro své ratolesti, pedagogickému sboru hodně kreativity, štěstí a pedagogického umu.

                                                                                                              Mgr. Aubrechtová