Základní škola a Mateřská škola Volduchy,

příspěvková organizace

Prázdniny ve škole

Prázdniny ve škole jsou od prvního dne ve znamení oprav, rekonstrukcí a stěhování nábytku.  K tomu objednávání učebnic, čistících a hygienických prostředků, doplňování vybavení školní jídelny a kuchyně, objednávání kancelářských potřeb. A nyní konkrétně.

Začali jsme s výměnou podlahy a lina ve třídě v prvním patře ke kostelu, tady měníme ještě obložení umyvadla a umyvadlo samotné, opravujeme sokl kolem třídy. Objednali jsme nové skříně. Opravu podlahy, výměnu starých desek a lina řešíme také ve staré sborovně směrem k silnici. Tady ale zároveň provádíme opravu omítek a  rozvodů topení a instalaci nových těles topení, obklady hygienického koutku a výměnu umyvadla.

Ve třídě /bývalá třetí, nyní čtvrtá/ jsme měnili topná tělesa a opravujeme obložení umyvadla a umyvadlo rovněž měníme.

V učebně v podkroví budujeme It učebnu, doplnili jsme IT rozvody, vyklízíme kabinety, stěhu-    jeme lavice. Potřebujeme zde větší pro pátou třídu. Odstěhovali jsme skupinový stůl do učebny        do prvního patra/ bývalá třetí/. Čekáme na dodávku nových IT stolů a židlí.

Ve druhé učebně v podkroví využijeme oranžové původní IT stoly a otočné židle k výuce 5.B, v odpoledních hodinách pak budou k dispozici školní družině.

Další obnovu podlahy děláme i v přízemí v bývalé 1.B, zde byla rekonstrukce podlahy nejná-ročnější, neboť  musela být kvůli vlhkosti vyvezena škvára, kterou tam naši předkové při stavbě   školy dali. Dále musel být udělán nový rošt a vyměněny podkladové desky pod lino. Tuto třídu čeká celkové malování. Zázemí zde najde od září nejen třída 2.B, ale odpoledne i třetí oddělení školní družiny, které doposud využívalo třídy v prvním patře.

Rozvrh tříd je připraven. Učitelé jsou s ním seznámeni, a to jak s rozvrhem tříd,tak s osobními rozvrhy.

Obec Volduchy ve spolupráci s ředitelkou školy iniciovala žádost o dotaci na Revitalizaci školní zahrady MŠ Volduchy. Byli jsme úspěšní. Dotaci obec obdržela. Slibujeme si, že školní zahradu doplníme hlavně o zeleň a stín pro děti, dojde k propojení herních prvků, přibudou záhony, mlžidlo a herní drobné prvky, skrýše pro děti, hmyzí domek a další. Toto je náš prázdninový úspěch, realizace ale během těchto prázdnin ještě nezačne.

Mgr. Aubrechtová

 

Co je nového?

V budově MŠ ve Volduchách jsme dali do pořádku vstupy do školní jídelny a kuchyně. Poničené a nebezpečné polykarbonátové desky nahradily nové. Vše pro nás zajistila firma Zámečnictví Řehák. Jižní strana budovy MŠ se dočkala  kompletizace žaluzií do všech oken. Tím jsme vylepšili podmínky v budově pro děti a zaměstnance zejména v letních měsících. Ve spolupráci s obcí Volduchy jsme podali projekt na revitalizaci školní zahrady MŠ a čekáme zda náš projekt bude vybrán k financování. Mateřská škola se dočkala také zakoupení a instalace  multifunkčního zařízení - kopírka, tiskárna, skener. Učitelky si přály přenosný PC = notebook pro záznamy do elektronické třídní knihy. K němu jsme museli nechat udělat i wifi v ložnici MŠ. Pro práci s dětmi a žáky byl zakoupen soubor nástěnných obrazů a map v hodnotě skoro 20 tisíc korun, k hudebním činnostem přibyl soubor drobných orffových hudebních nástrojů. MŠ dostala soubor nových didaktických pomůcek, a školní družina novinku pro pestrost pohybových dovedností /MŠ koloběžky, ŠD jakýsi samohyb. ZŠ postupně doplňuje pomůcky a potřeby pro tělesnou výchovu. Největší rekonstrukce nás čekají v létě. V ZŠ budeme pokračovat ve výměně podlah ve dvou učebnách a ve sborovně. Při té příležitosti vyvstanou další doprovodné a nutné opravy a změny. Například dořešíme havarii prasklé vodovodní trubky ve zdi v přízemí školní budovy.

Rovněž se zúčastňujeme sportovních soutěží /Mc Donald cup, vybíjená, štafetový běh/. Byli jsme na soutěži v recitaci, pojedeme na malou olympiádu v AJ, pojedeme na  soutěž mladých cyklistů, mladých záchranářů. Chystáme školní výlety, jezdíme již v tomto školním roce podruhé na plavání, abychom prostřídali předepsané ročníky, jezdíme na  dopravní hřiště. Jednotlivé třídy se zúčastňují různých výtvarných soutěží. Připravujeme se na GDPR neboli ochranu dat v organizaci. Přijali jsme 29 nových žáků do první třídy.

                                                                                                                        Mgr. Aubrechtová

 

Nevinná hra ?! Vtip?!

Kde je hranice mezi nevinnou dětskou hrou a klukovinou? Co je ještě vtipné a co už ne? Co člověk to jiný názor. Rozhodla jsem se nastínit po dvou měsících školního roku, Vám rodičům, s čím jsme se za ty dva měsíce museli vyrovnat, co jsme museli řešit a netýká se vzdělávání, ale výchovy dětí.

  1. ucpané toalety, pisoáry, hygienickými ubrousky, to ještě pomočené = Hra na gangstry s přetaženými nákrčníky přes hlavu = viníci odhaleni
  2. nekontrolované řvaní před učebnou s cílem narušit probíhající výuku ZUŠ = Hra na narušitele = viníci odhaleni
  3. půjčení mobilu za splnění velmi pochybných příkazů = Hra na šéfa = viníci odhaleni
  4. dej mi dvacku nebo Tě nepustím.....asi určitě Hra na vyděrače = viníci odhaleni
  5. nedovolená hra na školní hudební nástroje, rušení výuky jiných tříd ....nepochopená Hra na hudebního virtuóze = viníci odhaleni
  6. lezení po zdech záchodových kabinek, rozbitá záchodová prkénka = Hra na Spider-mana = vyřešeno
  7. negativní postoje mezi dětmi s odlišnou kulturou = že by Hra na nadřazenou rasu?!= vyřešeno
  8. strašení Klaunem, který krade děti ve Volduchách = realita nebo horor na youtube a bohatá fantazie dětí, výsledek  vyděšené malé děti = Hra na  detektivy =  právě v řešení
  9. ohnuté a zlámané lžíce ve školní jídelně ve velkém počtu = viník neznámý = právě v řešení

Za dva měsíce, na prvním stupni základní školy. Obrovský potenciál se skrývá v našich žácích. A to nejmenuji hry ve školním autobusu, na zastávce, v parku. Tam mi nepřísluší zasahovat. Žijeme ve světě technických vymožeností, které i vašim malým dětem odkrývají rychleji svět, bohužel i ten nereálný. Někdo je od toho ochraňuje, někdo v tom naopak podporuje. Nám se to tu promíchá, propojí a nestačíme se divit. Rodiče tvořivých dětí budou informováni na konzultacích s rodiči. Všechny Vás ale prosím, vysvětlujte vašim dětem, učte je rozlišovat, co je správné a jak se kde a kdy chovat a zachovat. Jak se chránit a od koho čerpat pravdivost informací.

Některé informace nelze podceňovat.Proto jsme ve třídách poučení provedli. Děkuji i Vám.

Mgr. V. Aubrechtová

 

A zase to září aneb hurá první školní den!

Vážení rodiče, naši žáci a žákyně,

v pondělí zahájíme školní rok 2017/2018. Bude nás hodně, osm tříd ZŠ, 3 oddělení MŠ a zatím dvě oddělení školní družiny. Do školy bude chodit 167 žáků a žákyň, do MŠ 62 dětí a družina nabídne pobyt zatím 60 zájemcům. Spolu se mnou se bude o chod, vzdělávání a výchovu starat 35 pracovníků, ve třech budovách - ZŠ Volduchy, MŠ Volduchy a v ZŠ Osek. Zde budou pracovat páté třídy. Pro všechny žáky a děti, jejichž rodiče o to požádali, jsme zajistili asistenta pedagoga a do MŠ chůvu k dětem mladším tří let, zde jsme rovněž posílili pedagogy o jednu sílu. Do školní jídelny jsme přijali novou paní kuchařku, nyní se o hladové strávníky budou starat 4 kuchařky.

Během prázdnin jsme hodně pracovali a ve spolupráci s obcí Volduchy a panem starostou jsme v budově ZŠ kompletně rekonstruovali dvě učebny, obě směrem na Svojkovice. Proběhla oprava omítek, malování, výměna topných těles, rekonstrukce podlah, pokládka nových podlahových krytin, instalace IT rozvodů a dataprojektorů pro interaktivní výuku. Zejména v jedné učebně si zásah do podlahy vyžádal složitější řešení, které jsme zvládli časově do zahájení školního roku jen díky voldušským řemeslníkům, za což jim velmi děkujeme. Do školy bylo nutné objednat nové pomůcky, učebnice, nástěnné obrazy, hygienické a úklidové prostředky. Mnohé věci bylo nutné doladit i pro provoz pátých tříd v Oseku, které dál po právní stránce náleží naší škole a pod naše ředitelství a vedení. I pro potřeby našich žáků a pro jejich přechody do školní jídelny budou sloužit nová pojezdová vrata u MŠ a ŠJ Volduchy. Tím, že budou páté třídy v Oseku, naše šatny ve školní budově budou dostačovat pro provoz zbývajících tříd. Půdní učebna bude sloužit pro vyučování při dělení hodin a pro činnosti čtenářských klubů, nepovinné AJ atd.

Vážení, udělali jsme všechno proto, abychom naplnili požadavky kladené na školu s 1. stupněm ZŠ. Přejeme si, abyste nám s důvěrou svěřili Vaše děti a my Vám pomůžeme s jejich výchovou a vzděláváním dle standardů pro základní vzdělávání, a se společným vzděláváním žáků nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na podkladě doporučení školských poradenských zařízení. Při takovém nárůstu žáků a dětí však nemůžeme suplovat vaši rodičovskou zodpovědnost za výchovu a vzdělávání dětí mimo rozvrh ZŠ a služby poskytované MŠ a ŠD. Věřím, že v tomto si rozumíme. Mám na mysli chování a bezpečnost dětí na autobusové zastávce,cestou do školy, po vyučování a podobně.

Přeji nám všem klidný začátek školního roku. Žákům a žákyním přeji příjemnou školní práci ve stále krásnějších třídách a školním prostředí.

Mgr. Václava Aubrechtová